Kategorija: AI

Umjetna inteligencija (UI)

Umjetna inteligencija (UI) – eng. artificial intelligence AI) ( je grana računalne znanosti koja se bavi razvojem računalnih…